Mish i Grirë

Përmbajtja:

Mish i freskët i sapotherur nga ferma, i grirë mekanikisht me makineritë përkatese.