Sallamet e Fermes Semanjaku

PROSHUTA

100% MISH VENDI

SALLAM LLUKANIK

100% MISH VENDI

TURIST VIÇI

100% MISH VENDI

KREMVIÇE

100% MISH VENDI

SALÇIÇE

100% MISH VENDI

SALLAM PARIZIER

100% MISH VENDI

SUXHUK

100% MISH VENDI

SALLAM TURIST

100% MISH VENDI

QOFTE

100% MISH VENDI

MISH I GRIRË

100% MISH VENDI